Ålandstidningens nyheter

Överväger att polisanmäla efter ändring i reservation

Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) överväger att polisanmäla infrastrukturnämnden i Mariehamn sedan en reservation de lämnat in ändrats.

– De har klippt och klistrat utan att fråga oss, säger Böge Holmberg.

Många av landskapets vägbyggen försenade

Landskapets större vägprojekt blir som regel försenade med några veckor, men enligt vägingenjör Björn Ekblom vid infrastrukturavdelningen beror de missade tidsgränserna i princip aldrig på entreprenören.

– Det brukar vara beställarens fel att projekten drar ut på tiden.

Polisen kontrollerade fler än 200 fordon

Tillsammans med tullen och sjöbevakningen tog sig polisen under lördagsmorgonen till Vårdö för att bevaka ordningen. Bland annat granskades nykterhet och fordonsskick utan anmärkningar. Även i Geta övervakades trafiken.

Får inte köpa systerns mark

En person som äger en fastighet på Föglö beviljas inte jordförvärvstillstånd och kan inte köpa grannfastigheten av sin syster. Fastigheten har ägts av familjen i över 50 år.

Miss i andelssystemet problem för kommuner

Landskapsregeringen känner sig tvungen att kompensera kommunerna med över tre miljoner efter att Kumlinges kommundirektör Christan Dreyer hittat ett fel i hur lagen om landskapsandelar tillämpats.
Nu riskerar kommunernas budgetprocess att försenas på grund av osäkerhet om andelssystemet.
– Det är så mycket pengar att det kan påverka skatteöret i kommunerna, säger Christan Dreyer.

65 nya bostäder med ny stadsplan för Sveden

En tomt delas, tre nya tomter bildas av parkmark, 14 byggnader K-märks, 22 tomter ges möjlighet till tomtdelning och ungefär 65 nya bostäder kan byggas.
Det blir följden för stadsdelen Sveden om ett nytt förslag till stadsplan antas.

S-market i Möckelö bygger ut

Varuboden på Åland har undertecknat ett avtal med Ålands Bygg om en renovering samt förstoring av S-marketbutiken i Möckelö. Arbetet inleds i höst och väntas vara färdigt till sommaren 2019.

Varnar för personalbrist inom Lemlands äldrevård

Trots att vård- och omsorgsbehovet bara växer har inte Sveagården i Lemland fått utökade personalresurser på över fem år.

– Det har länge varit för lite personal, men ingen har satt fokus på det, säger socialnämndens ordförande Eva Dahlén.

Eckerö säljer Alandia-aktier till Wiklöf Holding

Eckerö Shipping har sålt sitt aktieinnehav i Försäkringsbolaget Alandia till Ab Isbjörn Oy som ingår i Wiklöf Holding-koncernen. Det meddelades på en presskonferens på Wiklöf Holdings kontor i dag.

Svenska valet följs på åländsk valvaka

Tusentals ålänningar följer under söndagskvällen det ännu mycket ovissa valet till Sveriges riksdag.
– Stämningen är ganska tryckt här, meddelar Danne Sundman (MSÅ) vid 21-tiden på telefon från det svenska systerpartiets valvaka.

Ålands Vatten kandidat till NR:s miljöpris

Årets tema för Nordiska rådets miljöpris är initiativ som skyddar livet i havet. I fredags avslöjades att Ålands Vatten Ab är Ålands kandidat till priset.

LR och personalen nöjda med budgeten

Att ÅHS väljer att gå över den av landskapsregeringen satta budgetramen stör inte socialminister Wille Valve (MSÅ).
– Jag har upplevt att vi har en väldigt gemensam syn, säger han.

Motionerar om mer makt för kommunstyrelserna

Efter avslaget på Jan-Erik Ståhlmans bygglovsansökan föreslår Harry Jansson (C) den 5 november att lagtinget åter ger kommunstyrelserna makten att bevilja undantag från delgeneralplaner.
– Så här socialistiska kan vi inte vara på Åland, säger han.

ÅHS sparar inte – ställer om i stället

I år kommer ÅHS att spräcka budgeten med drygt en miljon euro. Dessutom vill landskapsregeringen att sjukvården ska spara ytterligare 450.000 euro nästa år.
Men ÅHS väljer en annan väg – och spräcker budgetramen med 1,1 miljoner.
– Vi gör det för att klara av vården utan att kostnaderna skenar i höjden, säger ÅHS styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Lever i skräck efter dödshot

Åländska Anna lever i ständig skräck efter upprepade dödshot under det senaste året. Och hennes situation förvärras av att en man håller sig undan delgivning av det besöksförbud som hon har yrkat på i tingsrätten.
– Jag är så rädd att jag knappt vågar gå utanför dörren, och begriper inte hur det kan vara så svårt att delge honom.

Förbjuds bygga drömhuset på egna tomten

I flera år planerade paret Erika Ståhlman och Johan Danielsson husbygge på släktens mark bredvid Erikas syster i Ingby, Jomala – tills de i vintras upptäckte att delgeneralplanen förbjuder dem att bygga där.
– Kommunen har följt lagen, men vi känner oss vilseledda, säger Erika Ståhlman.

Mildare bedömning av fastighetsskatten

I vintras var det många fastighetsägare som fick besked om kraftigt höjda skatter. Detta för att det som tidigare betraktades som oanvändbar mark i stället klassades som tomtmark av Skatteförvaltningen.
– Men nu visar det sig att det går att få det omprövat ännu, säger Harry Jansson (C) som engagerat sig i frågan.

Sidor