Ålandstidningens nyheter

BILDSPEL: Dunderdans i Alandica

Under lördagen fylldes Alandica av hundratals Dunderdansare där den förväntansfulla publiken bjöds på stor show.

Här är den verkliga bilden av Mariebad

Mariebad kommer inte att sjunka ned i Slemmern, i alla fall inte inom överskådlig tid.
Men badhuset har renoveringsbehov på en lång rad punkter och förhoppningen är att ett beslut om en renovering kan tas före semestrarna.
Ålandstidningen har gått – och krupit – under bassängerna för att titta på Mariebads mer okända sidor.

22 grannar protesterar mot planen för Villagränd

22 personer anmärker på stadsplaneförslaget för Villagränd och kräver att frågan utreds på nytt.
På måndag tar stadsutvecklingsnämnden upp ärendet och då har anmärkarna möjlighet att närvara, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Succé för KHS klädbytardag

I slutet av april ordnades för första gången en klädbytardag i kyrkby högstadieskola.

Så blir vägdragningen vid Degerby

Landskapsregeringen ställer ut etapp 2 av kortruttsdragningen på Föglö
Den 7 maj ställer landskapsregeringen ut sitt förslag till dragning av vägen från Spettarhålet in till Degerby på Föglö.
Förutom fornlämningar finns också markägares åsikt att ta hänsyn till.
– Det finns redan nu markägare som har har andra åsikter om vägdragningen, säger projektchef Ian Bergström.

Nya regler kan slå hårt mot unga arbetare

Regeringens förslag till ändringar i arbetsmarknadslagstiftningen kan få helt andra följder på Åland än i Finland. Det säger Elin Sundback, fackligt ombud för flera lokalorganisationer på Åland.
– Vi har en helt annan arbetsmarknad på Åland med många småföretag.

Birgitta Johansson i nytt blåsväder

I ett Facebookinlägg med texten ”Ut ur homosexualitet!” delar stadstyrelseledamot Birgitta Johansson (ÅF) en video där en före detta homosexuell kvinna berättar hur kristendomen hjälpt henne att lämna sin läggning. Birgitta Johansson vägrar kommentera saken.

”Man kunde ha gjort på ett annat sätt”

På två år köpte Mariehamns hamn Ab eltjänster och material för 459.484 euro av två olika elfirmor. Av den summan har 232.433 euro betalats till företaget som ägs av en närstående till hamnbolagets vd Leif Ahlqvist.
– Visst har jag vetat att det har pågått. Men jag har inte vetat omfattningen, säger Leif Ahlqvist.

Ny infart till Algotsgränd

Algotsgränd vid Ålandsplan ska få en ny infart. Arbetena pågår som bäst.
– Vi vill minska antalet anslutande gator till Ålandsplan, säger stadens projektchef Håkan Lindén.

Strandbastu brinner i Långnäs

Lumparlands och Lemlands frivilliga brandkårer arbetar sedan 21.30-tiden på lördagskvällen med att släcka en brand i en strandbastu i Långnäs, Lumparland.

Årligt barnlopp i ett soligt Geta

Färre barn än vanligt, men fortfarande full fart när startskottet går för Majblomsloppet i Geta på lördagen.

Obundna vill se förbud mot tiggeri

Obunden samling med Bert Häggblom i spetsen vill se ett förbud mot tiggeri på allmän plats.
Detta föreslås i en motion som lämnats in till lagtinget.

Snellman vill omplaceras till vårdare

Omsorgsförbundets direktör Veronika Snellman lämnade in en avskedsansökan den 3 april. Men hon har också framfört att hon är villig att omplaceras inom förbundet, som exempelvis vårdare.

Stadsdirektören: De bör överväga sitt förtroende

Stadsdirektören Barbara Heinonen anser att det som skett i hamnbolaget är så allvarligt att både vd Leif Ahlqvist och ordförande Roger Jansson borde överväga sitt förtroende.
– Transaktionerna är av en sådan kaliber.

ÅD sågar nya fastighetsskattelagen

Ålandsdelegationen ger tummen ned för lagtingets två veckor gamla försök till att mildra fastighetsägares skattechocker till hösten. Enligt lagkontrollen är det otydliga dokumentet grundlagsvidrigt vilken tolkning man än väljer.
– Vi blev alla förvånade över utlåtandet, men jag har förstått att situationen ändå kan gå att lösa, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Uppvaktning till krigsveteraners minne

I och med den nationella veterandagen i går fredag hölls traditionsenligt en hyllningsstund vid krigsveteranernas minnessten utanför begravningsplatsen i Mariehamn.

Veronika Snellman har sagt upp sig

Omsorgsdirektör Veronika Snellman lämnade den 30 mars i år in en avskedsansökan.
Förbundsstyrelsen beslutade i onsdags att föreslå inför fullmäktige att avskedsansökan ska beviljas.

”Inga akuta skador på Mariebad”

Konsultbolaget Projektengagemang Ab har under torsdagen och fredagen utfört beskiktning av Mariebad. 

Enligt konsulten behöver förstärkningar av sponten att göras men inga akuta skador finns.

Sidor